Turist kao potrošač u Međimurskoj županiji

Zaštita prava potrošača jedno je od temeljnih vrijednosti koje promiče Europska unija, a te vrijednosti su i naše vrijednosti jer je hrvatsko tržište dio zajedničkog, unutarnjeg tržišta. Hrvatski Zakon o zaštiti potrošača, kao i drugi propisi koji sektorski uređuju određena pitanja bitna za potrošača, usklađeni su s pravilima Europske unije u području zaštite potrošača.

Kao turisti – potrošači, ostvarujete podjednako visoku razinu zaštite svojih temeljnih potrošačkih prava kao i u bilo kojoj drugoj članici Europske unije. Sigurnost proizvoda i usluga, zaštita gostiju kao potrošača u smislu osiguranja kvalitete usluga, normativa, pridržavanja cijena usluga, izdavanje računa i drugo, sve su to vrijednosti koje sustav zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj podržava, a s ciljem što bolje zaštite ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Tijekom ljeta pozornost posvećujemo što kvalitetnijoj provedbi turističke sezone, što znači i zaštiti naših gostiju . U Hrvatskoj je uspostavljen pouzdan i učinkovit sustav zaštite potrošača, uključivo i učinkovito rješavanje povreda prava potrošača.